پناهگاه های اضطراری زیرزمینی

درون پناهگاه های جنگی لوکس امریکایی - خبرآنلاین

22 مه 2013 . رونق بازار خانه های زیرزمینی و پناهگاههای جنگی در امریکا زیاد شده و حالا می توانید استخر داشته باشید، بسکتبال بازی کنید و حتی برای هواپیمای . ها، صنعت ساخت پناهگاه بسیار گسترش یافته و برخی سازندگان پناهگاههایی به مساحت 100 هزار متر مربع با کلیه امکانات زندگی چند ساله ( آب و برق و گاز اضطراری) را در.


فضاهای زیرزمینی

ﻫﻠﺴﯿﻨﮑﯽ ﻗﺮار دارد . اﯾﻦ ﭘﺎرك ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﻬﺎي اﻃﺮاف ﺣﺪود. ٢٠. ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﺎن. ﻣﺮﮐﺰ ا. ﻣﮑﺎن داده اﺳﺖ، ﻓﻀﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. ﻫﺎي اﻃﺮاف و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد. ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻓﻀﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه، ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺎ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ. ٦٠٠. ﻧﻔﺮ و ﯾﮏ راﻫﺮو ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ. ﻣﺮﮐﺰ ورزﺷﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺑﺤﺮان ﺑﻌﻨﻮان. ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ. ٢٤٠٠.


‌راز پناهگاه زیرزمینی پنج طبقه‌یی در کاخ سفید فاش شد - Sputnik .

3 آوريل 2018 . این پناهگاه به هزینهٔ ۳۷۶ میلیون دالر از بودجه امریکا ساخته شده است. گفته می‌شود که دونالد ترامپ نیز پس از رسیدن به مقام ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا از این پناهگاه دیدن نموده است. این در حالیست که در بخش شرقی کاخ سفید نیز یک پناهگاه زیرزمینی وجود دارد که مرکز عملیات اضطراری رئیس جمهور نامیده می‌شود.


تونل مخفی چرچیل زیر لندن به روی عموم باز می‌شود+ ویدئو - آنا

26 مه 2015 . تونل متروکه زیرزمینی که در قلب شهر لندن در زمان جنگ جهانی دوم توسط چرچیل به‌عنوان پناهگاه استفاده می‌شد، قرار است به یک گالری زیرزمینی تبدیل شود. . این ایستگاه در آغاز جنگ دوم جهانی ابتدا به‌عنوان مرکز اضطراری سیستم ریلی بریتانیا مورد استفاده قرار می‌گرفت سپس از سوی چرچیل، نخست وزیر وقت.


مترو پناهگاه عمومی – سازمان قطار شهری شیراز و حومه

اين ســــازه زيرزميني در شرائط بحران با احداث دسترسي هاي مناسب و رعايت تمهيدات پدافند غيرعامل مي تواند داراي عملكردهاي ثانويه جهت انتقال تأسيسات شهري مانندبرق ، آب ، مخابرات و. باشد و نقش ارتباط دهنده بين مراكز شهري را دارد و قابليت خروجي هاي اضطراري شهر را داراست . دپو و پاركينگ: بخش دپو و پاركينگ نيز يكي ديگر از.


فضاهای زیرزمینی

ﻫﻠﺴﯿﻨﮑﯽ ﻗﺮار دارد . اﯾﻦ ﭘﺎرك ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﻬﺎي اﻃﺮاف ﺣﺪود. ٢٠. ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﺎن. ﻣﺮﮐﺰ ا. ﻣﮑﺎن داده اﺳﺖ، ﻓﻀﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. ﻫﺎي اﻃﺮاف و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد. ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻓﻀﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه، ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺎ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ. ٦٠٠. ﻧﻔﺮ و ﯾﮏ راﻫﺮو ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ. ﻣﺮﮐﺰ ورزﺷﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺑﺤﺮان ﺑﻌﻨﻮان. ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ. ٢٤٠٠.


درون پناهگاه های جنگی لوکس امریکایی - خبرآنلاین

22 مه 2013 . رونق بازار خانه های زیرزمینی و پناهگاههای جنگی در امریکا زیاد شده و حالا می توانید استخر داشته باشید، بسکتبال بازی کنید و حتی برای هواپیمای . ها، صنعت ساخت پناهگاه بسیار گسترش یافته و برخی سازندگان پناهگاههایی به مساحت 100 هزار متر مربع با کلیه امکانات زندگی چند ساله ( آب و برق و گاز اضطراری) را در.


اصل مقاله (4186 K) - فصلنامه جغرافیا ( برنامه ریزی منطقه ای)

ایستگاه زیرزمینی بین ایستگاه ترانزیت و پناهگاه غیر نظامی مشترک بوده و در نتیجه سیستمهای الکتریکی و. مکانیکی، تجهیزات تهویه مکانیکی و تهویه مطبوع هوا، هم در زمان صلح و هم در شرایط عملیات کنترل محیطی. در مواقع اضطراری دارای کاربری مشترک می باشند. سیستم های الکتریکی از قبیل تأمین روشنایی و برق نیز دارای.


‌راز پناهگاه زیرزمینی پنج طبقه‌یی در کاخ سفید فاش شد - Sputnik .

3 آوريل 2018 . این پناهگاه به هزینهٔ ۳۷۶ میلیون دالر از بودجه امریکا ساخته شده است. گفته می‌شود که دونالد ترامپ نیز پس از رسیدن به مقام ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا از این پناهگاه دیدن نموده است. این در حالیست که در بخش شرقی کاخ سفید نیز یک پناهگاه زیرزمینی وجود دارد که مرکز عملیات اضطراری رئیس جمهور نامیده می‌شود.


6 ساختمانی که برای نجات بشریت از دست خودش ساخته شده اند - روزیاتو

27 نوامبر 2016 . بسیاری از کشورهای دنیا، مخزنی تهیه می کنند و دانه های گیاهان را برای استفاده در شرایط اضطراری ذخیره می سازند. هنگامی که یک فاجعه رخ . یکی دیگر از پناهگاه های زیرزمینی که در طول جنگ سرد ساخته شده، ساختمان «کوهستان شایان» در کلورادوست که از گزینه یاد شده در بالا بسیار شگفت آورتر است. دلیل آن هم شبکه های.


تونل مخفی چرچیل زیر لندن به روی عموم باز می‌شود+ ویدئو - آنا

26 مه 2015 . تونل متروکه زیرزمینی که در قلب شهر لندن در زمان جنگ جهانی دوم توسط چرچیل به‌عنوان پناهگاه استفاده می‌شد، قرار است به یک گالری زیرزمینی تبدیل شود. . این ایستگاه در آغاز جنگ دوم جهانی ابتدا به‌عنوان مرکز اضطراری سیستم ریلی بریتانیا مورد استفاده قرار می‌گرفت سپس از سوی چرچیل، نخست وزیر وقت.


مخفیگاه‌های زیرزمینی آمریکا برای محافظت از مقامات دولتی/ پناهگاه کاخ .

20 ژوئن 2017 . مخفیگاه‌های زیرزمینی آمریکا برای محافظت از مقامات دولتی/ پناهگاه کاخ سفید چه ویژگی‌هایی دارد+. دیلی‌میل نوشت: این پناهگاه‌های مخفی در دوران جنگ سرد ساخته شده است اما استفاده از آنها تنها مختص مقامات ارشد دولتی بوده و برای محافظت از مردم عادی در صورت وقوع حمله اتمی چنین پناهگاه‌هایی پیش‌بینی نشده بود. مخفیگاه‌های.


پناهگاه های اضطراری زیرزمینی,

شگفتی‌های زیرزمینی و دیدنی جهان - جام کوردی

14 آگوست 2016 . گرین بریر مجموعه‌ای از پناهگاه‌های زیر‌زمینی است که به عنوان یک پناهگاه اضطراری برای اعضای کنگره آمریکا در طول جنگ سرد ایجاد شده بود. این پناهگاه دارای ۴ ورودی، در مقاوم به انفجار ۲۵ تنی، ۱۸ خوابگاه برای اسکان ۱۱۰۰ نفر، بیمارستان و داروخانه است. محل این پناهگاه تا مدت‌ها محرمانه بود و پس از افشای آن توسط واشنگتن.


پناهگاه - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

پناهگاه مکانی است مقاوم برای حفاظت افراد و/یا اشیاء ارزشمند در برابر آسیب‌های ممکن در رابطه با بمباران یا بلایای طبیعی. پناهگاه‌ها معمولاً زیر زمین ساخته می‌شوند ولی پناهگاه‌های سطحی و مرتفع نیز وجود دارند. دربسیاری موارد تونل‌های شهری یا بخش‌هایی از مسیرهای زیرزمینی مترو به نوعی ساخته می‌شوند تا مقاوم بوده و بتوان در صورت لزوم از.


پناهگاه های اضطراری زیرزمینی,

آخرین پناهگاه ارتش هیتلر در اواخر جنگ جهانی دوم + تصاویر

10 مه 2016 . در جنگ جهانی دوم، رایش سوم یا همان دولت هیتلری،اسرا و زندانیان را مجبور به عریض کردن و حفر تونل های زیر زمینی کرد که این ساخت و ساز منجر به کشته شدن صدها نفر شد. در این تونل ها کارخانه های تولید نفتی وجود داشت که سوخت هواپیماهای آلمان را تامین می کردند. آخرین پناهگاه ارتش هیتلر در اواخر جنگ جهانی دوم +.


پناهگاه های اضطراری زیرزمینی,

تدوین معیارهای توسعه فضاهای زیرسطحی از منظر شاخص های مدیریت .

مقابل نشت مواد رادیواکتیو نیز مقاومت مناسبی دارند به طوری که. بسیاری از این مواد خطرناک، توسط چند اینچ بتن، فوالد و خاک جذب. می شوند. سازه های زیرزمینی، خصوصاً اگر قابلیت دفع یا فیلتر کردن. هوای آلودة بیرونی را داشته باشند، پناهگاه های بسیار ارزشمندی. در مواقع اضطراری به شمار می روند )استرلینگ، 30 :1388(. همچنین سازه های.


پدافند غیر عامل

5- زير زميني بودن (خطوط مترو وراه آهن )در شهرهاي مسكو ، لنينگرادوكيف . 1- پناهگاه زير زميني در آپارتمان ها و بناهاي عمومي با عنوان پناهگاه هاي سردابي مسقف .. تاكيد اصلي دفاع غير نظامي بر حفاظت از مردم غيرنظامي و انجام اقدامات اضطراري براي مرمت و احياي مجدد خدمات و تاسيسات حياتي، تامين وسايل زيست موقت براي افراد سانحه ديده و.


جالب ترین شهرهای زیرزمینی!+تصاویر - صراط نیوز

1 جولای 2014 . در زمان جنگ سرد قانونی در سوئیس به تصویب رسید که طبق آن هر خانه ای که از سال 1968 در این کشور ساخته می‌شود باید پناهگاهی زیر زمینی برای بمب‌ها داشته باشد از آنجایی که کشور سوئیس یکی از میادین جنگ بین نیروهای ناتو و ورشو بود، دولت اعلام گرده بود که پناهگاه های زیر زمینی حداقل باید توانایی مقاومت در.


تقسیم بندی سازه های امن با توجه به عمق انتخاب شده برای طراحی | مرجع .

14 دسامبر 2017 . مجموعه های زیرزمینی جزو بهترین گزینه ها برای احداث قرارگاه های فرماندهی و کنترل، پناهگاه ها و انبار سلاح ها و تجهیزات مهم و صنایع دفاعی می باشند. مهم ترین مسائل مطرح در . -راههای فرار و خروجی های اضطراری بالاتر از حداکثر ارتفاع آب قرار گرفته و با دیوارهای یکپارچه و به روش بتون درجا باید ساخته شوند. آنها باید عایق.


ﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﮔﺰﯾﻨﯽ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺳﻨﺠﯽ ﻣﮑﺎن اﻣ

10 ژوئن 2014 . ﮔﺰﯾﻨﯽ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه. ﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل. (IO). و روش. (AHP) ... .... .... 31. ﻣﯽ. ﺗﻮان. اوﻟﯿﻦ. ﮔﺎم. در. ﺑﺤﺚ. اﺳﮑﺎن. ﻣﻮﻗﺖ. را. اﯾﺠﺎد. ﺳﺮﭘﻨﺎﻫﯽ ﺟﻬﺖ. ﻣﺼﻮن. ﻣﺎﻧﺪن. اﻓﺮاد. از. آﺳﯿﺐ. ﺷﺮاﯾﻂ. ﺟﻮي. و. ﻧﯿﺰ. اﯾﺠﺎد. و ﺗﻘﻮﯾﺖ. اﺣﺴﺎس. اﻣﻨﯿﺖ. در. آن. ﻫﺎ. را. ذﮐﺮ. ﻧﻤﻮد،. ﮐﻪ. از. آن. ﺗﺤﺖ. ﻋﻨﻮان. اﺳﮑﺎن. اﺿﻄﺮاري. ﻧﺎم. ﺑﺮده ﻣﯽ. ﺷﻮد . اﺳﺘﻔﺎده. از. ﭼﺎدر. ﯾﮑﯽ. از. راﯾﺞ. ﺗﺮﯾﻦ. ﺷﯿﻮه. ﻫﺎي. اﺳﮑﺎن. اﺿﻄﺮاري.


پدافند غیرعامل

ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ. ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻩ. ﺷﺎﻣﻞ. ﺍﺗﺎﻗﻬﺎﻱ. ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ. (ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻮﺍﺩﻫﻲ). ،. ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻫﺎ. ﻭ. ﻫﻮﺍﺑﻨﺪﻫﺎ. (ﺑﺮﺍﻱ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻭ ﻭﺭﺩﻱ ﺑﻪ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻩ) .ﻭ. ﺑﻪ. ﻋﻨﻮﺍﻥ. ﺣﺠﻢ. ﻛﻠﻲ. ﺗﻠﻘﻲ. ﻣﻲ. ﮔﺮﺩﺩ . 21. -2. -5. -6. -7. -. ﺳﻄﺢ. ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺩﺭ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻩ. 25. ﻧﻔﺮﻱ. 3. ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻭ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ. ﺗﺎ. 10. ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ. ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ. 21. -2. -5. -6. -8. -. ﺩﺭﻳﭽﻪ ﺯﺭﻫﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻭ ﺑﺴﺘﻦ ﻣﺤﻞ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺭﺍﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﺍﺭ ﻭ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻫﺎﻱ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺁﻥ ﻣﻌﻤﻮﻻً.


راهبردهای برنامه عملیاتی مدیریت بحران و برنامه واکنش اضطراری در مترو .

18 ژانويه 2017 . د) انجام مطالعات ژئوفیزیکی و اسکن به منظور شناسایی عوارضی مانند لوله‌ها، کانالها،حفرات و مغارهای زیرزمینی در حریم مسیر تونل درمراحل طراحی، اجرا و نظارت بر . ۴ـ تهیه نقشه تخلیه اضطراری، ایجاد نقاط امن در فواصل معین، ایجاد خروجی های اضطراری درکلیه خطوط و ایستگاه‌های مترو و تدوین دستورالعمل‌های مربوطه برای.


تبدیل تونل های مترو در روزهای زلزله به پناهگاه امن برای پایتخت نشنینان

22 دسامبر 2017 . به نظر می رسد مدبران شهری نیاز به یک بازنگری در تاسیسات شهری پایتخت دارند تا با بررسی میزان مقاونت آنها در مقابل بلایای طبیعی به عنوان محل های امن برایراسکان اضطراری مردم معرفی کنند. اما قبل از آن باید به مردم در مورد ایمنی تونل های مترو در هنگام بروز بلایای طبیعی اطمینان لازم را بدهند چرا که هنوز حادثه انفجار.


از سیلو تا شهر؛ سپاه چهارمین قدرت موشکهای زیرزمینی جهان شد +عکس .

14 ا کتبر 2015 . با توجه به توانایی های رونمایی شده در سال 90، این شهرهای موشکی می توانند به سیلوهای موشکی زیرزمینی سپاه نیز متصل باشند و نیازمندی سیلوهای موشکی سپاه که عمدتا در فاصله نزدیک تری از سطح زمین قرار دارند، از این شهرهای . اگه اینطور بود در آمریکا نشت اضطراری بعد از معرفی عماد(بالستیک) برگزار نمی کرد.


تاریخ در اعماق دالانهای زیرزمینی اسفراین/ میراثی ملی بدون محافظ .

26 فوریه 2015 . بجنورد- پناهگاههای زیرزمینی و باستانی تازه کشف شده در اسفراین ظرفیت زیادی برای تبدیل به مجموعه تاریخی وگردشگری دارند این در حالی است که میراث فرهنگی حتی برای حفاظت از این آثار کمبود نیرو دارد.


Pre:تجهیزات نیاز به یک معدن سنگ
Next:هزینه رقابت از سنگ آهن هند